ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ  
   

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายผลิต
คุณสมบัติ:

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถดูและอ่านแบบงานตาม Drawing ได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง และทีมงาน
มีความขยันและอดทน ซื่อตรงต่อหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

รายละเอียดงาน: 
- ดำเนินการผลิตตามแบบงานทั้งระบบ
- ดูแลควบคุมการผลิตทุกกระบวนการให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ดูแลควบคุมบุคลากรสายงานผลิตเพื่อให้มีศักยภาพ
- บริหารงานตามนโยบายบริษัท 

เงินเดือน: 15,000 - 18,000 บาท
จำนวน: 2 อัตรา

ตำแหน่ง: หัวหน้าช่าง
คุณสมบัติ:

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถดูและอ่านแบบงานตาม Drawing ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง และทีมงาน
- มีความขยันและอดทน ซื่อตรงต่อหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน:
- ดำเนินการผลิตตามแบบงานทั้งระบบ
- ดูแลควบคุมการผลิตทุกกระบวนการให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ดูแลควบคุมบุคลากรสายงานผลิตเพื่อให้มีศักยภาพ
- บริหารงานตามนโยบายบริษัท

เงินเดือน: 12,000 - 16,000 บาท
จำนวน: 2 อัตรา

ตำแหน่ง: Design Engineer
คุณสมบัติ:

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถดูและอ่านแบบงาน ได้เป็นอย่างดี 
- มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความขยันและอดทน ซื่อตรงต่อหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

รายละเอียดงาน: 
- เขียนแบบ - ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบงาน เพื่อใช้ประกอบงานเขียนแบบ
- ตรวจสอบแก้ไขแบบงานตาม Drawing
- ตรวจสอบงานและควบคุมการผลิต
- ตรวจสอบดูแลงานผลิตและติดตั้งที่หน้างาน 

เงินเดือน: 18,000 - 20,000 บาท
จำนวน: 2 อัตรา

 

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อฝ่ายบุคคล
คุณศิริกร โทร. 0-2753-6553-4
E-mail: personal@tms-technology.com

 
สมัครงานผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

*ข้อมูลที่ต้องการ (กรุณากรอกข้อมูลตามจริง) หากไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี"

 บริษัท ทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด
17/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel.+(66) 0-2753-6553-4 Fax.+(66) 0-2753-6553-4 กด 21 Email: marketing@tms-technology.com
TMS-Technology.com © 2010 All Rights Reserved. | Web Design: Ns Design Web