ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ  
   

บริษัท ทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด 

 

            เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่มจากประสบการณ์ จากการทำงานกับบริษัท ที่ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานระบบขนถ่ายลำเลียง มานานกว่า 15 ปี ทำงานกับลูกค้ารายใหญ่หลายรายได้รับ ความเชื่อถือจากบริษัท อุตสาหกรรม ต่างๆ ทางด้านสายพานลำเลียงและสร้างเครื่องออกแบบ ผลิต ตามความต้องการของลูกค้า และได้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญเข้าใจ จากประสบการณ์ จึงเกิดมาเป็น ทีเอ็มเอส เทคโนโลยี และถูกแนะนำจากลูกค้าปากต่อปาก ซึ่งอุตสาหกรรมที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมรถยนต์

วิสัยทัศน์

            มุ่งเน้นคุณภาพของงาน พร้อมพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ

พันธกิจ

  • สร้างการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร


บริษัท ทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด
17/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
Tel.+(66) 0-2753-6553-4 Fax.+(66) 0-2753-6553-4 กด 21 Email: marketing@tms-technology.com
TMS-Technology.com © 2010 All Rights Reserved. | Web Design: Ns Design Web