ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ  
   

Job Position: หัวหน้าฝ่ายผลิต
Qualification:

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถดูและอ่านแบบงานตาม Drawing ได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง และทีมงาน
มีความขยันและอดทน ซื่อตรงต่อหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Job Description: 
- ดำเนินการผลิตตามแบบงานทั้งระบบ
- ดูแลควบคุมการผลิตทุกกระบวนการให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ดูแลควบคุมบุคลากรสายงานผลิตเพื่อให้มีศักยภาพ
- บริหารงานตามนโยบายบริษัท 

Salary: 15,000 - 18,000 THB
Need: 2 Positions
Job Position: Design Engineer
Qualification:

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถดูและอ่านแบบงาน ได้เป็นอย่างดี 
- มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความขยันและอดทน ซื่อตรงต่อหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

Job Description: 
- เขียนแบบ - ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบงาน เพื่อใช้ประกอบงานเขียนแบบ
- ตรวจสอบแก้ไขแบบงานตาม Drawing
- ตรวจสอบงานและควบคุมการผลิต
- ตรวจสอบดูแลงานผลิตและติดตั้งที่หน้างาน 

Salary: 18,000 - 20,000 THB
Need: 2 Positions

 

Contact HR 
Miss Sirikorn Telephone. 0-2753-6553-4
E-mail: personal@tms-technology.comApplication form below.

*The required data (Please fill in the true) If no, indicate "none."

 TMS Technology Co., Ltd.
17/2 Moo 8 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.
Tel.+(66) 0-2753-6553-4 Fax.+(66) 0-2753-6553-4 ext 21 Email: marketing@tms-technology.com
TMS-Technology.com © 2010 All Rights Reserved. | Web Design: Ns Design Web